Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Sosiolinqvistika və psixolinqvistika

Sosiolinqvistika və psixolinqvistika
Tel. (+994 12) 5372081(+994 12) 5372089
Faks (+994 12) 5104187  
Elektron poçtu

Mayil62@yandex.com 

Struktur bölmənin rəhbəri f.ü.e.d. Mayıl Binnət oğlu Əsgərov
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan cəmiyyətinin sosiolinqvistik problemlərinin araşdırılması, ölkədə dil situasiyasının öyrənilməsi və dil siyasəti ilə bağlı təkliflər hazırlanması 
Əsas elmi nəticələri Şumer, elam, kassi, manna və s. qədim dillərlə bağlı araşdırmalar aparılmış, Ön Asiyanın qədim dilləri ilə bağlı ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə məşğul olmuş, habelə Respublikada milli azlıqların dillərini tədqiq edilmişdir.