Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Kompüter dilçiliyi şöbəsi

Kompüter dilçiliyi şöbəsi
Tel. (+994 12) 5380082 
Faks  
Elektron poçtu

kamilavaliyev@gmail.com 

Struktur bölmənin rəhbəri

Vəliyeva Kamilə Abdulla qızı

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Maşın tərcüməsi, mətnlərin avtomatik redaktəsi, avtomatic lüğətlərin tərtibi, abidələrin dilinin linqvostatistik tədqiqi

Əsas elmi nəticələri

Mətnin avtomatik sintaktik analizi və sintezi, mətnlərin avtomatik redaktəsi, Kitabi-Dədə Qorqudun statistik təhlili