Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Türkdilli əlyazmalar şöbəsi

Türkdilli əlyazmalar şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929337
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Azadə Şahbaz qızı Musayeva 
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan və başqa türk xalqlarının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan anadilli abidələrinin tədqiqi, transfoneliteratik və foto-faksimile nəşri; müxtəlif nüsxələr əsasında elmi-tənqidi mətnlərin tərtibi; linqvistik, ədəbiyyatşünaslıq, kulturoloji mətnşünaslıq məsələləri ilə bağlı elmi-nəzəri tədqiqat işlərinin aparılması; tarixi abi-dələrin mənbəşünaslıq istiqamətində tədqiqi
Əsas elmi nəticələri Əlyazmalar əsasında  bir çox türkdilli yazılı abidələr tədqiq və nəşr edilmiş, kataloqlaşdırılmışdır. Dəyərli klassik əsərlərin elmi tənqidi məntləri tərtib etmişdir