Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Komparativistika və bədii tərcümələr şöbəsi

Komparativistika və bədii tərcümələr şöbəsi
Tel. (+994 12) 4927286
Faks  
Elektron poçtu

shafaq04@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri Şəfəq Ənvər qızı Əlibəyli
filologiya üzrə elmlər doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Muzeyin beynəlxalq əlaqələrini qurmaq, müqayisəli-tipoloji, ədəbi təhlillər əsasında araşdırmalar aparmaq, muzey ekspozisiyasında Azərbaycan ədəbiyyatının xarici əlaqələri ilə bağlı guşələrin yaradılması üçün materiallar toplamaq və müvafiq aparıcı mətnlər hazırlamaq.
Əsas elmi nəticələri Azərbaycanın rusdilli şair və yazıçılarının kataloqu

“Azərbaycan ədibləri Avropa ədəbi-tənqidi fikrində”