Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mikrob fermentləri laboratoriyası

Mikrob fermentləri laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5024389
Faks  
Elektron poçtu feridegh@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Fəridə Xosrov qızı Qəhrəmanova

Biologiya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Mikroorqanzimlərdə oksireduktaza və hidrolazaların sintezinin fizioloji-biokimyəvi və biotexnoloji əsasların tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri Mikroorqanzimlərdə hidrolazala və oksidazaların sintezinin təbiətinin müəyyənləşdirilməsi, bitki mənşəli tullantıların utilizasiyasının bioloji üsullarının elmi və praktik əsaslarının işlənib hazırlanması.