Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Darzolaqlı yarımkeçiricilər və yuxarıtemperaturlu ifratkeçiricilər

Darzolaqlı yarımkeçiricilər və yuxarıtemperaturlu ifratkeçiricilər
Tel. (+994 12) 5397211  
Faks  
Elektron poçtu btairov@physics.ab.az  
Struktur bölmənin rəhbəri F.r.e.d. Tahirov Bəkir Abbas oğlu  
İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Bi1-xSbx, gümüş halkogenidləri və yuxarıtemperaturlu ifratkeçiricilərdə kinetik effektlərin tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri
  1. Bi1-xSbx bərk məhlullarının qidalandırıcı tətbiq etməklə monokristalları alınmışdır.
  2. Bi1-xSbx bərk məhlullarının monokristallarında yükdaşıyıcıların enerji spektri və səpilmə mexanizmləri tədqiq olunmuşdur
  3. Yeni alınmış CdBa2Cu3O7-δ ifratkeçirici nümunələrin keçiriciliyinin eksperimental tədqiqi və müxtəlif nəzəri modellər əsasında təhlili nəticəsində göstərilmişdir ki, bu sistemlər stbil faza keçidinə (86K) fluktuasiya prosesləri nəticəsində 275-252K temperatur intervalında metastabil fazalardan keçirlər.