Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Bioloji-aktiv reagentlərin sintezi və onların alınma texnologiyası

Bioloji-aktiv reagentlərin sintezi və onların alınma texnologiyası
Tel. (+994 12) 4902476  
Faks (+994 12) 4903520  
Elektron poçtu celal.memmedov50@gmail.com  
Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədov Cəlal Şamil oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Bioloji aktivliyə malik birləşmələrin sintezi və alınma texnologiyalarının işlənib hazırlanması, alınan birləşmələrin bitkilərin inkişafına və məhsuldarlıqlarının artmasına təsirinin öyrənilməsi
Əsas elmi nəticələri Neft mənşəli birləşmələr əsasında sintez edilmiş maddələrin müxtəlif  bitkilərin ilkin inkişaf dinamikasına təsirinin öyrənilməsi göstərmişdir ki, bitkilərin istər yerüstü  hissələri, istərsə də kök sistemləri 30-40% daha güclü inkişaf edirlər