Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Alqologiya və lixenobriologiya laboratoriyası

Alqologiya və lixenobriologiya laboratoriyası
Tel. (+994 12) 502 49 34
Faks (+99412) 971-99-45
Elektron poçtu shakar.mukhtarova@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Muxtarova Şəkər Cəlal qızı

Biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın dəniz, su, quru ekosistemlərinin alqoloji və lixenobrioloji növlərinin inventarlaşması, onların yayılma yollarının müəyyən edilməsinin öyrənilməsi; herbari və alqoteka fondunun yeni növlərlə zənginləşdirilməsi.
Əsas elmi nəticələri

Azərbaycanın kontinental sututarlarında 428 yosun növü aşkar edilmiş, onlardan 99 növ Qafqaz üçün, 245 növ isə Azərbaycan üçün ilk dəfə qeyd edilmişdir.

Xəzər dənizində ilk dəfə olaraq göy-yaşıl yosunlardan 37 yeni növ Xəzər dənizi üçün aşkar olunmuşdur.

Azərbaycan lixenoflorası üçün ilk dəfə olaraq 30, Qafqaz üçün isə - 10 takson aşkar olunmuşdur.

Göy-göl Dövlət qoruğu üçün 126 növ  yarpaq-gövdəli mamır ilk dəfə olaraq göstərilmişdir.