Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Ekoloji mikrobiologiya laboratoriyası

Ekoloji mikrobiologiya laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5024359
Faks (+994 12) 5024470 
Elektron poçtu ismaylovn@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Nəriman Məmməd oğlu İsmayılov

Biologiya elmləri doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın müxtəlif tip torpaqlarındakı mikroorqanizlərin azot mübadiləsindəki rolunun öyrənilməsi.
Əsas elmi nəticələri Azərbaycanının müxtəlif tip torpaqlarında yayılmış mikroorqanzimlərin ekoloji amillərdən asılı olaraq say dinamikasının və maddələr mübadiləsindəki aktivliyinin dəyişilməsinin aydınlaşdırılması.