Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Üzvi gübrələr laboratoriyası

Üzvi gübrələr laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5384652 
Faks  
Elektron poçtu organic-fertilizer@bk.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Paşa Bayram oğlu Zamanov

Aqrar elmləri doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı 17
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yerli sənaye, kənd təsərrüfatı, məişət tullantılarından və təbii resurslardan səmərəli, ucuz başa gələn üzvi gübrələr, fizioloji aktiv maddələr, biohumus, boy maddələrinin hazırlanması texnologiyasını işləyib hazırlamaq və onları kənd təsərrüfatında tətbiq etməkdən ibarətdir.
Əsas elmi nəticələri Yerli üzvi tullantılardan alınmış gübrələrin Azərbaycan torpaqlarının münbitliyinin yüksəldilməsinə, kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsuldarlığının və keyfiyyət göstəricilərinin artırılmasına təsiri öyrənilmişdir.