Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Eksperimental mikologiya laboratoriyası

Eksperimental mikologiya laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5024389 
Faks (+994 12) 5024470 
Elektron poçtu kasumovas@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Svetlana Yusif qızı Qasımova
Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın müxtəlif biotoplarına aid mikromitsetlərinin fiziolojı-biokimyəvi xüsusiyyətləri.
Əsas elmi nəticələri 1. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqların mikrobiotasının öyrənilməsi; 2. Nefti, xüsusən naftalan neftini parçalayan göbələk ştamlarının ayrılması; 3. Azərbaycanın müxtəlif torpaq tiplərindən bioloji aktiv maddələrin (fitohormonların) produsentlərinin ayrılması.