Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Polimerlərin radiasiya kimyası və texnologiyası laboratoriyası

Polimerlərin radiasiya kimyası və texnologiyası laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4383224, (+994 55)  4974063
Faks (+994 12) 5398318 
Elektron poçtu

shiraz.mamedov@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri Məmmədov Şiraz Məcnun oğlu 

Kimya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Radiasiya-kimyəvi texnoloji prosesin təsiri ilə polimerləşmə, polimerlərin kimyəvi texnologiyası və emalı, nanotexnologiya, nanokimya, kompozisiya materialları, aqressiv tərkibə və müxtəlif faktorlara qarşı davamlı materialların alınması
Əsas elmi nəticələri Radiasiya-kimyəvi üsulla polimer və üzvi və qeyri-üzvi birləşmələr, tikici agent və sensibilizatorlar əsasında müxtəlif polimer sistemlər alınmışdır. Radiasiya texnologiyalarının alınmış polimer materialların quruluşuna, fiziki-kimyəvi və  istismar xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir.