Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər laboratoriyası

Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər laboratoriyası
Tel.  
Faks (+994 12) 5024172
Elektron poçtu

zeynalovyusuf@hotmail.com 

Struktur bölmənin rəhbəri Yusif Muxtar oğlu Zeynalov

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Nadir və nəsli kəsilməkdə olan geofit bitkilərin biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, introduksiyası, çoxaldılması, mühafizəsi və genofondunun yaradılması 
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan florasına aid bitkilərin o cümlədən,  bəzi nadir və nəsli kəilməkdə olan ağac və kol bitkilərinin bioekoloji xüsusiyyətləri, introduksiyası, morfogenezi, reproduksiya və reintroduksiyası in situ və ex situ şəraitində müqayisəli şəkildə tədqiq edilmiş, həmin bitkilərin areallrının kiçilmə səbəbləri aşkar edilərək onların təhlükə kateqoriyaları müəyyənləşmiş və mühafizə edilmələri üçün təkliflər verilmişdir. Yaşıllaşdırmada istifadəsi üçün perspektivli növlər aşkar edilərək , istifadələri üçün tövsiyələr hazırlanmışdır.. İlk dəfə Abşeron şəraitində ağac və kol bitkilərinin introduksiyasının  perspektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün şkala hazırlanmışdır.