Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə laboratoriyası

Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5108591
Faks (+994 12) 5108593
Elektron poçtu laboratory_28@kqki.science.az,

zeynalov_2000@yahoo.com

elzey@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü Eldar Bahadur oğlu Zeynalov 
İşçilərin ümumi sayı 10
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Fullerenlər, tərkibində keçid elementləri saxlayan tək və çoxsaylı karbon  nanoboruları və onların funksionallaş-dırılmış analoqları iştirakında karbohidro-genlərin  hidrogen peroksidlə  oksidləşməsi.
Əsas elmi nəticələri Laboratoriya 2014 ilin Oktyabr ayında yaradılıb. Hal-hazırda, tsikloheksanın və kumolun maye fazada oksidləşmə prosesləri üçün  fulleren C60, nano-titan dioksid və  N-hidroksiftalimid əsasında yeni effektiv katalitk sistemlərin alınması istiqamətində tədqiqatlar aparılır.