Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Monooksigenaz reaksiyalarının modelləşdirilməsi laboratoriyası

Monooksigenaz reaksiyalarının modelləşdirilməsi laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5108592 
Faks (+994 12) 4924474
Elektron poçtu laboratory_12@kqki.science.az,

gasanova.48@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri Həsənova Lətifə Müslüm qızı 
kimya üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Yeni monooksidləşdiriçi biomimetik katali­zatorların sintezi və onların iştirakında karbohidrogenlərin hidrogen-peroksidlə kimyəvi əhəmiyyətli məhsullara oksidləş­məsi. 
Əsas elmi nəticələri H2O2-in iştirakı ilə qaz fazalı koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə proseslərinin sərbəst-radikallı mexanizmləri və kinetikası öyrənilmişdir. Sintez olunmuş biomimetik katalizatorlar üzərində monooksigenaz və peroksidaz model reaksiyalarda bir sıra oksigenli birləşmənin – metil spirti, asetaldehid, etil spirti, izopropil spirti, propilen oksidi, akrolein və s.-nin yüksək çıxım və selektivliklə alınması mümkün olmuşdur.