Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Nanokompozit katalizatorlar laboratoriyası

Nanokompozit katalizatorlar laboratoriyası
Tel. (+994 50) 3552190, (+994 12) 5108591 
Faks (+994 12) 5107442 
Elektron poçtu laboratory_7@kqki.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Vaqif Məlik oğlu Əhmədov

Kimya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı 11
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Metal tərkibli nanokompozit katalizatorların hazırlanması və onların yüksək oktan ədədli benzin komponentlərinin  alınmasında tətbiqi. 
Əsas elmi nəticələri 1.Yeni nano-quruluşlu katalizatorların sintezi və onların karbohidrogenlərinin selektiv çevrilmələrində tədqiqi.

2.Yüksək oktan ədədli komponentlərin parafinlərdən birbaşa sintezi.

3.Təbii polimerlərin praktiki əhəmiyyətli maddələrə selektiv çevrilməsi.