Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Əlvan metal tərkibli mineral xammalın emalı laboratoriyası

Əlvan metal tərkibli mineral xammalın emalı laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5108591
Faks (+994 12) 5107442 
Elektron poçtu laboratory_20@kqki.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Arif Əmrah oğlu Heydərov

Kimya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əlvan metallarla zəngin və kasıb olan filizlərin və onların  emal prosesində əmələ gələn tullantıların  müxtəlif üsullarla (biohəllolma, avtoklav oksidləşdirici həllolma və s.)  işlənilməsi və əlvan metal­ların alınma prosesinin işlənib hazırlanması 
Əsas elmi nəticələri