Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Antropologiya mərkəzi

Antropologiya mərkəzi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu aliaghamammadli@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Əliağa Əyyub oğlu Məmmədli  

Antropologiya üzrə elmlər doktoru

İşçilərin ümumi sayı 13
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Fiziki antropologiya

Azərbaycanın qədim və müasir əhalisinin bioloji (irqi) xüsusiyyətlərinin tədqiq edilməsi, onların lokal qruplarının konkret xarakteristikaları və müxtəlifliyinin aşkar edilməsi Avrasiyanın digər xalqlarına azərbaycanlıların genetik yaxınlığı dərəcəsi Azərbaycanlıların antropoloji özünəməxsusluğunun formalaşması tarixi Azərbaycanın əhalisinin həyat fəaliyyətinə paleoekologiya və müasir ekologiyanın təsiridir Sosial antropologiya

Etnomədəni proseslər, ənənəvi mədəniyyətlərin transformasiyası və müasir şəraitə uyğunlaşması Etnos və dövlət arasında qarşılıqlı əlaqə Sosial qrupların və təbəqələrin, yerli və konfessional qrupların, etnik azlıqların və diasporların mədəniyyətinin öyrənilməsi Azərbaycanlıların müasir miqrasiya mobilliyi problemləri, Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlıların hüquqları və sosial-mədəni vəziyyəti. Azərbaycanlıların etnik kimlik şüurunun formalaşması və inkişafı problemləri Ailə və ailə münasibətlərinin fəaliyyətinin etnososial və etnomədəni xüsusiyyətləri

Əsas elmi nəticələri Azərbaycanın qədim və müasir əhalisinin bioloji xüsusiyyətləri, azərbaycanlıların antropoloji özünəməxsusluğunun formalaşması, Azərbaycanın əhalisinin həyat fəaliyyətinə paleoekologiya və müasir ekologiyanın təsirinin öyrənilməsi tədqiq edilib Azərbaycanda gedən etnomədəni proseslər, ənənəvi mədəniyyətlərin transformasiyası və müasir şəraitə uyğunlaşması tədqiq olunub, müxtəlif etnik azlıqların və diasporların mədəniyyətinin öyrənilib