Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Azərbaycan fəlsəfə tarixi şöbəsi

Azərbaycan fəlsəfə tarixi şöbəsi
Tel. (+994 12) 5394085 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Arzu Əşrəf qızı Hacıyeva

Fəlsəfə elmləri doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Dünya fəlsəfi fikir tarixi: metodologiya və tarix problemləri.
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan fəlsəfə tarixi (Azərbaycan və rus dillərində). I, II cildlər.

Z.Ə.Quluzadə. «XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəli: mənəvi mədəniyyət tarixi kontekstində fəlsəfə və fəlsəfə tarixinin tədqiqinin aktual və mübahisəli problemləri». 2013.

“Nizami irsinin tədqiqi və tətbiqi məsələləri”. (Məqalələr toplusu). Bakı , 2013.

“M.F.Axundzadə və müasirlik”. (Məqalələr toplusu). Bakı: Təknur, 2013

K.Bünyadzadə: İnsan: kamilliyin arxitektonikası. Bakı, Zərdabi LTD, 2014.

A. Hacıyeva. “Akademik Heydər Hüseynov”. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, 2015

Z. Quluzadə.” Проблемы философии XXI века”. (XXI əsrin fəlsəfi problemləri). Palmarium Academic Publishing (Germany) 2015.