Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsi

Müasir fəlsəfə problemləri şöbəsi
Tel. (+994 12) 5393484 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri f.ü.e.d. Əli Seyidabbas oğlu Abasov 
İşçilərin ümumi sayı 17
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Postneoklassik sosial elmi paradiqmaların fəlsəfi təhlili 
Əsas elmi nəticələri N.Ə.Salmanova "Azərbaycanda ailə nikah münasibətlərinin inkişafı". Monoqrafiya.

Z.M.Şabanov və H.Abdallı "Qadın: ailədə, siyasətdə, təhsildə, dində, ədəbiyyatda". Monoqrafiya.

Toplu – "Müasir fəlsəfənin aktual problemləri".

Məcmuə – "Azərbaycanda gender problemləri: mövcud vəziyyət və əsas istiqamətlərdə inkişaf", "Müstəqil Azərbaycan 20 il: dövlət, ailə, qadın və uşaq siyasəti" və onlarla məqalə. Gender kitabxanası: 20 toplu, 7 kitab:

“Geosiyasətin fəlsəfəsi və müasir dünya nizamı: postneoklassik dövrün epistemologiyası”, Bakı, “Avropa” nəşriyyatı, 2016, 480 s.

Azərbaycanda qadın məsələsi (XX əsrin 90-cı illərindən bu günə qədər). Bakı, “Təknur” nəşriyyatı, 2012, 386 s.