Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Estetika şöbəsi

Estetika şöbəsi
Tel. (+994 12) 5393479 
Faks  
Elektron poçtu adil_asadov@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Adil İsgəndər oğlu Əsədov 

Fəlsəfə elmləri doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 10
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Varlığın estetik aspektlərinin ontoloji aspektləri ilə qarşılıqlı münasibətlərinin yönəlməsi problemləri.
Əsas elmi nəticələri Adil Əsədov. Gözəlliyin fəlsəfəsi. Bakı, Nurlan, 2005, 500 s.

Bəxtiyar Vahabzadə, Adil Əsədov. Poеziya və fəlsəfə: idеalın fəlsəfi mənalandırılması ilə mənanın poеtik idеallaşdırılması arasında yaxınlaşmalar (dialoq). – Futuroloq, sеntyabr, 1999-ci il, №1.

Adil Əsədov. Rənglərin fəlsəfəsi: təsviri sənət fəlsəfənin təqdimatında – Məruzələr // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Cild, 2003, № 5-6. S. 273-279.

Adil Əsədov “Мышление. Творчество. Эпоха”. Баку: Издательство «Təknur», 2009. – 159s.

A. Əsədov “Заметки о философском статусе понятия мышление". Moskva, jurnal «Вопросы философии», 2011. - № 6.- s. 169-172.

Adil Əsədov. “Moslem World and Europe - İn: Europe: Expectations and Reality. The Challenge for the Social Sciences. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS of the Second European Social Science conference. Paris, 1999. - s. 318-327.

Adil Əsədov. Parallels between the Senthesis Forms of Masculinity and Femininity. – Genderology, 2000, 2. – s. 18-19.

Adil Əsədov. Analytic Thinking in Historical Development: psychological experience and logical construction of determinism. – Social Sciences, 2000, №2. – s. 92-96.

Adil Əsədov. Hegel: from explanation of immanece core to its confirmation. // Today & Tomorrow. № 10(17) October, 2008. – s. 66-72.

Həbib Hüseynov. Mühəndis tfəkkürü: texnki yaradıcılığa evristik yanaşma və onun tarixi tipləri. Bakı, Təknur, 2008, 500 s.