Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Sosiologiya şöbəsi

Sosiologiya şöbəsi
Tel. (+994 12) 5394085
Faks  
Elektron poçtu razimova45@rambler.ru
Struktur bölmənin rəhbəri f.ü.e.d. Rəfiqə Cəlil qızı Əzimova 
İşçilərin ümumi sayı 20
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müasir cəmiyyətin sosioloji və sosial psixoloji inkişaf potensialının indikatorları. 
Əsas elmi nəticələri monoqrafiyalar 2001-2016:

- Məcmuə müəllifləri şöbə kollektivi, «Личность в процессе демократизации общества» (Социально – психологические аспекты) Bakı – «Elm» – 2001

- Şöbə kollektivi, “Cəmiyyət keçid dövründə” (Sosial-psixoloji aspektlər) Bakı 2003. (9 ç.v.) (I cild)

- Şöbə kollektivi, “Cəmiyyət keçid dövründə” (Sosial-psixoloji aspektlər) Bakı 2004. (14 ç.v.) (II cild)

- S. Мəmmədova. “Keçid dövründə şəxsiyyət problemi” Bakı-2005. «Elm» 9,25 ç.v.

- M.İbrahimova “Sosio-mədəniyyət varlığının modelləşdirilməsi” Bakı-2005 “Adiloğlu” (6 ç.v.)

- R. C. Əzimova, «Orta sinif keçid dövrü cəmiyyətin sosial stratifikasiyasında ” Bakı 2006

- Ə. Süleymanov, «millətləşmə prosesində Azərbaycan türkləri» Ötükən nəşriyyatı; İstanbul 2006 (Türk dilində-362 s.)

-İ. Mirzəyev «XXI əsrin sosial psixologiyası: şəxsiyyət, cəmiyyət və idarəetmə» Bakı «Adiloğlu», 2006 (ç.v.)

- İ. Novruzlu “İdarəetmənin sosial-psixoloji əsasları”. İran İslam Respublikası. 2007

- İ. Mirzəyev «Стреsсин сосиал психолоэийасы» (rus dilində) Bakı-2008. “Adiloğlu”. с. 400.

-Metelyova Y. “Социальная природа меры” (Ölçünün sosial təbiəti), Bakı, «Səba», 2008

- Ə. Qəşəmoğlu «Sosial idarəetmənin fəlsəfi, sosioloji problemləri», Bakı, « Səba», 2008, 15 ç.v.

- S. Məmmədova «Sosial proqnozlaşdırma və layihələşdirmə» Bakı-2009. «Elm» 25 ç.v.

- R. Əzimova. Человековедение – наука XXI века. Bakı - «Təknur»-2011, (10 ç.v.)

- R. Əzimova. “İnsanşünaslıq – XXI əsrin elmi kimi”. (10 ç.v.) Rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunaraq capa verilib. Bakı 2012.

-Həyat sosiologiyası”(şöbənin kollektiv monoqrafyası), Bakı 2014.

- R. Əzimova. “Keçid dövrü cəmiyyətinin sosial stratifikasyasında orta sinif” adlı kitab (azərbaycan dilində tərcümə) Bakı 2014

-Əzimova R.C. "Человековедение - наука XXI века". Berlin, Palmarium Academic Publishing, 2016

-Rüstəmov E.“Karl Yaspers və fəlsəfədə ünsiyyət problemi”. Bakı 2016. (231 səhifə)

2010 –cu ildən bu günə qədər 100 artıq məqalə çap olunub. Onların bir hissəsi xarici ölkələrdə (jurnal və beynalxalq konfrans materiallarında) çap olunub. Bunlardan Türkiyə, Ukrayna, Almaniya, Qazağıstan, Çexiya, Avstriya, Rusiya, Belarus, ABŞ, Qırğızıstan, Gürcüstan, Finlandiyanı qeyd etmək olar.