Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  İnformasiya cəmiyyətinin fəlsəfi problemləri şöbəsi

İnformasiya cəmiyyətinin fəlsəfi problemləri şöbəsi
Tel. (+994 12) 5372279
Faks  
Elektron poçtu rustamovaafaq@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Rüstəmova Afaq Baloğlan qızı  

Fəlsəfə elmləri doktoru
İşçilərin ümumi sayı 27 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müasir şəraitdə Azərbaycan cəmiyyətinin sosial-siyasi problemləri
Əsas elmi nəticələri F.ü.e.d A.B. Rüstəmova. “İctimai inkişaf və dil” Bakı, Təknur 2012, 9,ç.v.

F.ü.e.d R.S. Mirzəzadə “Multikulturalizm siyasətin din və gender dialoqunda”. “Təknur ” nəşriyyatı, Bakı-2013,10,0 ç.v.

F.ü.e.d Lalə Mövsümova “Женское начало в истории человечества” Bakı: “Elm” 2011, 16 ç.v.

P.ü.f.d Habil Həmidov “Heydər əliyev- Azərbaycanda təhsil siyasəti”. Bakı, Gənclik, 2007

P.ü.f.d H.A. Həmidov. «Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasəti» «Heydar Aliyev and the foreign policy of Azerbaijan » (İn the context of silk way and energy security) Bakı 2013.

F.ü.e.d Ziba Ağayeva “Mənəvi dəyərlər və sosial-siyasi gerçəklik”. Bakı, Elm, 2014, 185s.

F.ü.e.d Tahirə Allahyarova “Müasir Azərbaycanda siyasi sistemin tranformasiyası” Bakı, CBS nəşriyyatı, 2013, 182s.

Elmi məqalələr toplusu – “Siyasi elmin bəzi aktual məsələləri”. V buraxılış, Bakı, “AVROPA” 2015, 268s.