Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi problemləri şöbəsi

Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi problemləri şöbəsi
Tel. (+99 412) 537-22-78; 539-30-21
Faks (+994 12) 5394358 
Elektron poçtu elm@amea-iqtisadiyyat.org
Struktur bölmənin rəhbəri

Alıyev İsa Hüseyn oğlu 

İqtisad elmləri doktoru  
İşçilərin ümumi sayı 12 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

- Aqrar islahatların sürətlənməsi,

- Aqrar sahənin səmərəli idarə olunması problemləri,

- Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunma istiqamətləri.

Əsas elmi nəticələri Azərbaycanda rəqabətqabiliyyətli aqrar iqtisadiyyatın formalaşması ərzaq təhlükəsizliyi kontekstindən təhlil edilərək nəticəyə gəlinmişdir ki, aqrar sahənin rəqabətqabiliyyətliliyi hələlik müasir bazar tələblərinə uyğun deyildir. Bunun üçün onun iqtisadi idarəetmə mexanizmi, tədarük sistemi və xarici bazara çıxış prinsipləri təkmilləşdirilməlidir.