Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Maliyə və pul-kredit şöbəsi

Maliyə və pul-kredit şöbəsi
Tel.  (+994 12) 537-22-78;  539-30-21 
Faks  
Elektron poçtu

economicscomaz@gmail.com 

Struktur bölmənin rəhbəri Tanrıverdi Əhməd oğlu Paşa 
İşçilərin ümumi sayı 14
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan Respublikasının maliyyə, büdcə-vergi, pul-kredit, bank sisteminin və maliyyə bazarının tədqiqi. Tədqiqat mövzuları:
• iqtisadi inkişafın maliyyə-vergi, pul-kredit mexanizmləri vasitəsilə tənzimlənməsi;
• vergi sisteminin sadələşdirilməsi və aparılan islahatlarda vergi ödəyicilərinin mənafelərinin nəzərə alınması;
• kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə vergiqoymanın təkmilləşdirilməsi 
• dövlətin sosial və büdcə siyasətinin əlaqələndirilməsi;
• Azərbaycan regionlarında büdcə gəlir və xərclərinin tarazlaşdırılması; 
• sənaye müəssisələrinin maliyyə dayanıqlığının yüksəldilməsi; 
• pul təklifi və pul aqreqatlarının iqtisadi proseslərə təsir mexanizmləri; 
• kommersiya banklarının kredit potensialı və ondan istifadə;
• qiymətli kağızlar və fond bazarlarının iqtisadiyyatın real sektorunun inkişafına təsiri. 
Əsas elmi nəticələri