Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri şöbəsi

Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri şöbəsi
Tel.  (+994 12) 5103792; (+994 12) 5393112
Faks  
Elektron poçtu rena-sp@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri i.e.d., prof. Sultanova Rəna Polad qızı  
İşçilərin ümumi sayı 12 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  - Azərbaycan regionlarında dayanıqlı inkişafın təmin edilməsinin sosial-iqtisadi problemləri;

- Məhsuldar qüvvələrin yerləşdirilməsi və inkişafı;

-Regional siyasət və inkişaf;

- Regionlarda təbii sərvətlərdən istifadə;

- Ekoloji problemlər 
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan regionlarının tarazlı inkişafının təmin olunmasında mövcud olan çatışmazlıqlar aşkar edilmiş, onların aradan qaldırılması istiqamətində mövcud poten-sialdan istifadə etməklə balanslaşdırılmış  və rəqabətqabiliyyətli  iqtisadiyyatın inkişafına dair təklif və tövsiyyələr işlənmişdir