Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi şöbəsi

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi şöbəsi
Tel. (+994 12) 5393615
Faks  
Elektron poçtu

Slivamax54@gmail.com

Struktur bölmənin rəhbəri

Nigar Əliağa qızı Maksvell

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  AXC tarixinin tarixşünaslığı, AXC tarixində şəxsiyyətlərin rolu, AXC-nin siyasi və iqtisadi tarixi
Əsas elmi nəticələri
  1. Максвелл Н., Худиев Р. Азербайджанская Демократическая Республика. Страницы политической истории. 1918-1920 гг. Баку, Сабах, 1994.
  2. Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Отв. ред. Максвелл Н.  Баку, Элм, 1998.
  3. Azərbaycan tarixi. V cild. II-ci hissənin məsul redaktoru Maksvell N. Bakı, Elm, 2001.
  4. Азербайджанская Демократическая Республика. Архивные документы Великобритании. Составитель Максвелл Н. Баку, 2011.
  5. İsmayılov K.  Zəngəzurda Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı (1918-1920). Bakı, 2014
  6. Мамедзаде Н. Геноцид азербайджанцев в Карабахском регионе Азербайджанa (1918-1920). Баку, 2014.