Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Texniki obyektlərin modelləşdirilməsi laboratoriyası

Texniki obyektlərin modelləşdirilməsi laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5392776
Faks (+994 12) 5392826 
Elektron poçtu lab3.3@isi.az 
Struktur bölmənin rəhbəri t.e.d., professor Quliyev Məmmədkərim Ağakərim oğlu  
İşçilərin ümumi sayı 5
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Paylanmış parametrli obyektlərdə gedən mürəkkəb qeyri-stasionar proseslərin modelləşdirilməsi və proqram texniki vasitələrin işlənməsi.
Əsas elmi nəticələri Tor strukturlarının nəzəri əsasları və tor prosessorlarının qurulması prinsipləri işlənmiş, konveksiyanı, çoxtəbəqəli mühitdə kütlə mübadiləsini nəzərə almaqla, hərəkət edən və tərpənməz mənbələrlə xarakterizə edilən istilik və kütlə mübadiləsinin qeyri-stasionar proseslərinin modelləşdirilməsi və hesablanmasının nəzəri əsasları yaradılmışdır. Məsələlərin qoyuluşunda mənbələrin təsiri prosesin diferensial tənliyində Dirak delta funksiyası və ya vahid Hevisayd funksiyasının iştirak etdiyi hədlə ifadə edilir.