Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Neft sənayesində nano-texnologiyaların tətbiqinin riyazi modelləşdirmə laboratoriyası

Neft sənayesində nano-texnologiyaların tətbiqinin riyazi modelləşdirmə laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5211995
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu lab3.7@isi.az
Struktur bölmənin rəhbəri t.e.d., professor Şahbazov Eldar Qəşəm oğlu
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Neftqazçıxarmada nanotexnologiyaların tətbiqindən yaranan “kiçik təsir  və həyəcan” effekti proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi
Əsas elmi nəticələri

1.Kiçik təsir və həyəcan effektinin işlənməsi;

2.Neft sənayesində neft və qazın hasilatında qalıq neftin çıxarılmasında nanotermodinamik prosesin nəzəri əsasın işlənməsi və tətbiqi;

3.Neft və qazın hasilatında quma, duza, parafinə qarşı nanosistemlərin işlənməsi və tətbiqi;

4.NanoSAM kiçik təsir və həyəcan effekti əsasında nəzəri əsaslarının işlənməsi;

5.Qazma prosesində qazma məhlulunun nanolaşdırılmasının nəzəri və eksperimental əsaslarının işlənməsi.

6.Nanosement, nanobentonit sistemlərinə super kiçik metal nanohissəciklərin təsiri ilə tədqiqi və tətbiqi;

7.Yüksək özüllüklü neftlərin nanotexnologiyaların “kiçik təsir və həyəcan” effekti əsasında idarə olunması;

8.Kiçik və superkiçik konsentrasiyalara malik nanokompozit materialının nəzəri əsaslarının işlənilməsi;

9.Hərbi dəbilqələrin güllədən yayınma xassələrinin artırılması məqsədi ilə kiçik təsir və həyəcan effekti əsasında nanotexnologiyanın işlənməsi və tətbiqi.