Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Neft sənayesində nanotexnologiyaların tətbiqində riyazi modelləşdirmə laboratoriyası

Neft sənayesində nanotexnologiyaların tətbiqində riyazi modelləşdirmə laboratoriyası
Tel. (+994 12) 5211995
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu lab3.7@isi.az
Struktur bölmənin rəhbəri t.e.d., professor Şahbazov Eldar Qəşəm oğlu
İşçilərin ümumi sayı 3
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. Neft sənayesində nanotexnoloji proseslərin tədqiqi və nanolaşdırılmış materialların alınması;

2. Nanotermodinamik proseslərin riyazi əsaslarının işlənməsi.

Əsas elmi nəticələri 1. Kiçik təsir və həyəcan effektinin işlənməsi;

2. Neft sənayesində neft və qazın hasilatında qalıq neftin çıxarılmasında nanotermodinamik prosesin nəzəri əsasın işlənməsi və tətbiqi;

3. Neft və qazın hasilatında quma, duza, parafinə qarşı nanosistemlərin işlənməsi və tətbiqi;

4. NanoSAM kiçik təsir və həyəcan effekti əsasında nəzəri əsaslarının işlənməsi;

5. Qazma prosesində qazma məhlulunun nanolaşdırılmasının nəzəri və eksperimental əsaslarının işlənməsi.