Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Poliefir- və polikarbonat materiallar laboratoriyası

Poliefir- və polikarbonat materiallar laboratoriyası
Tel. (+994 18) 6447965
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu agamustafayev@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Ağa Məmməd oğlu Mustafayev
k.e.d., prof.
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Alifatik sıra şaxələnmiş epoksid-, epoksi(met)akrilat poliefirlərinin, polikarbonatların sintezi, yüksək istismar xassələrinə malik polimer kompozisiya materiallarının yaradılması və tətbiq üzrə tövsiyyələrin verilməsi. 
Əsas elmi nəticələri Qliserinlə karbamidin metal oksidlərinin iştirakı ilə reaksiyasından qliserin karbonatın alınması, sonuncuya (met)akrilat turşusu (və ya xloranhidləri) ilə təsir etməklə qliserin karbonatın (met)akrilat oliqomerlərinin sintezi, polimerləşməsi və alınan polimerlərin tədqiq olunması, həmçinin öncədən sintez olunmuş qliserinin üçqlisidil və polioksixlorpropilen üçqlisid oliqoefirləri ilə CO2-nin qarşılıqlı reaksiyası əsasında qliserin karbonatların və onların əsasında metakrilat oliqomerlərinin sintezi, polimerləşməsi və yüksək fiziki-mexaniki göstəricilərə malik materialların alınması nəzərdə tutulur.