Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Elmi-texniki informasiya və patent tədqiqatları şöbəsi

Elmi-texniki informasiya və patent tədqiqatları şöbəsi
Tel. (+994 12) 5392758
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu depart6@isi.az
Struktur bölmənin rəhbəri tex.ü.f.d., dosent Əsədova Rəna Şərif qızı
İşçilərin ümumi sayı 10
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1. Elmi tədqiqat işlərinin əsas istiqamətləri üzrə elmi-texniki və patent məlumatlarının toplanması və təhlili;

2. Biblioqrafik və icmal məlumatlarının buraxılması;

3. İnternet vasitəsi ilə operativ informasiyanın toplanması;

4. Tətbiq işlərinin yerinə yetirilməsi;

5. İllik tam hesabatların toplanaraq verilənlər bazasının yaradılması;

6. Konfransların, müşavirələrin və seminarların təşkili;

7. Elmi axtarışlar üçün faydalı olan ixtiraların sənədləşdirilməsi;

8. Kitabxana işi və elektron kitabxananın yaradılması;

9. Elmi jurnallara abunə yazılışı, nəzarət edilməsi və kitabxanaya yeni kitabların alınması.

Əsas elmi nəticələri