Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Bitki ehtiyatları şöbəsi

Bitki ehtiyatları şöbəsi
Tel. (+994 12) 5024397
Faks (+994 12) 4970994 
Elektron poçtu eldar_novruzov@yahoo.co.uk,

deputy_directors@botany.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri Eldar Novruz oğlu Novruzov

Biologiya üzrə elmlər doktoru 

İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan florasının dərman, ətirli-ədviyəli, efiryağlı, boyaq bitkilərinin ehtiyatı, bioloji xüsusiyyətləri, introduksiyası, kimyəvi tərkibləri, bioloji fəal maddələrin alınma texnologiyası, toplanma dinamikası, onların yeyinti, ətriyyat, tibb və başqa sənaye sahələrində istifadə edilməsi 
Əsas elmi nəticələri Bitkilərdən yeni bioloji fəal maddələr alınmış, onların quruluşlarının müəyyən edilməsi, cinslər və növlər üçün konstant komponentlər təyin edilmişdir. Bu maddələr taksonlar arasında qohumluluq əlaqələrinin aydınlaşmasında, mübahisəli taksonların növ mənsubiyyətinin dəqiqləşdirilməsində köməkçi kimyəvi əlamət kimi istifadə edilmişdir. Maddələrin yeni alınma texnologiyası, ətriyyatda, yeyintidə istehsalı və istifadəsi üçün texniki normativ sənədlər təsdiq edilmiş, təbii yeyinti rəngləri istehsal edilmişdir