Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Kimya Elmləri Bölməsi

Kimya Elmləri Bölməsi
Veb-sayt www.keb.science.gov.az
Bölmənin ünvanı AZ1001, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., İstiqlaliyyət küç., 30
Tel. (+994 12) 4921556
Faks (+994 12) 4921556
Elektron poçtu keb-chemistry@rambler.ru
Bölmənin yaranma tarixi 1959-cu il
Bölmənin Elmi şurasının sədri  Akademik Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev
Bölmənin elmi katibi Elnur Şamxal oğlu Məmmədov

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4921556

Faks: (+994 12) 4921556

E-poçt: keb-chemistry@rambler.ru

Elmi şura

- sədr

-müavini

- üzvləri

 

Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev

Vaqif Məcid oğlu Fərzəliyev

Vaqif Məhərrəm oğlu Abbasov

Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov

Əjdər Əkbər oğlu Məcidov

Bəxtiyar Əjdər oğlu Məmmədov

Məhəmməd Baba oğlu Babanlı

Qüdrət İsfəndiyar oğlu Kəlbəliyev

Hafiz Mütəllim oğlu Əlimərdanov

İslam İsrafil oğlu Mustafayev

Bölmənin üzvləri Vaqif Məhərrəoğlu Abbasov

Xidməti tel.: (+994 12) 4902476

Mobil tel.: (+994 50) 3316240

Faks: (+994 12) 4903520 

E-poçt: vagif_abbasov@hotmail.comnkpi@nkpi.az

Ağadadaş Mahmud oğlu Əliyev

Xidməti tel.: (+994 12) 5399195

Mobil tel.: (+994 55) 7608885 

E-poçt: itpcht@itpcht.ab.az 

Fuad Yusif oğlu Əliyev

Xidməti tel.: (+994 22) 2561431

Mobil tel.: (+994 55) 2774700 

Faks: (+994 22) 2565829 

E-poçt: ameagb@gmail.com

Vaqif Məcid oğlu Fərzəliyev

Xidməti tel.: (+994 12) 5149612

Mobil tel.: (+994 50) 3222896 

Faks: (+994 12) 5149612 

E-poçt: aki05@mail.ru

Adil Abdulxalıq oğlu Qəribov

Xidməti tel.: (+994 12) 5393391

Mobil tel.: (+994 50) 3378577 

Faks: (+994 12) 5398318

E-poçt: nukl@box.az

Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov

Xidməti tel.: (+994 12) 4303245 

Faks: (+994 12) 5983376 

Tofiq Murtuza oğlu Nağıyev

Xidməti tel.: (+994 12) 4928198; 5384717

Mobil tel.: (+994 50) 2016062

Faks: (+994 12) 5394767

E-poçt: tnagiev@azeurotel.com

Ramiz Həsənqulu oğlu Rizayev

Xidməti tel.: (+994 12) 5390096

E-poçt: chem@science.az

Dilqəm Bəbir oğlu Tağıyev

Xidməti tel: (+994 12) 4921556, (+994 12) 4927581,

(+994 12) 5399382

Mob. tel.: (+994 50) 5349111

Faks: (+994 12) 5108593, (+994 12) 4921556

E-poçt: dtagiyev@rambler.ru

Əliəddin Dəyyan oğlu Abbasov

Xidməti tel.: (+994 36) 5446980 

Mob. tel.: (+994 51) 7737232 

E-poçt: ada.nat.res@mail.ru

Tofiq Həsən oğlu Alxazov

Xidməti tel.: (1 818) 7570543 

Məhəmməd Baba oğlu Babanlı

Xidməti tel.: (+994 12) 5387756 

Mob. tel.: (+994 51) 8378621;

(+994 55) 6685909

E-poçt: babanly_mb@rambler.ru

Valeh Cabbar oğlu Cəfərov

Xidməti tel.: (+994 18) 6422373

Mob. tel.: (+994 50) 3214821

Faks: (+994 18) 6420400

E-poçt: valehcc.@pmi.science.az;

valeh_ani@mail.ru

Hafiz Mütəllim oğlu Əlimərdanov

Xidməti tel.: (+994 12) 4902476 (145)

Mob. tel.: (+994 50) 7140425 

Faks: (+994 12) 4903520

E-poçt: hafiz_alimardanov@yahoo.com

Qüdrət İsfəndiyar oğlu Kəlbəliyev

Xidməti tel.: (+994 12) 5399363 

Mobil tel.: (+994 50) 3204028 

E-poçt: kudret.kelbaliev@mail.ru

Yuri Nikolayeviç Litvişkov

Xidməti tel.: (+994 12) 5390096 

Mobil tel.: (+994 50) 3142060 

E-poçt: yuriylit@rambler.ru

Əjdər Əkbər oğlu Məcidov

Xidməti tel.: (+994 12) 5389654 

Mob.: (+994 50) 5456194

E-poçt: ajdarmen@yahoo.comajdarmedjidov@gmail.com

Bəxtiyar Əjdər oğlu Məmmədov

Xidməti tel.: (+994 12) 5851164

Mob. tel.: (+994 55) 6672310 

Faks: (+994 18) 6420400 

E-poçt: ipoma@science.az, pmi_umumi_shobe@science.az, bazisaley@mail.ru

İslam İsrafil oğlu Mustafayev

Xidməti tel.: (+994 12) 5394113

Mob. tel.: (+994 50) 3207816 

Faks: (+994 12) 5394113

E-poçt: imustafayev@mail.ru

Mustafa Sətdar oğlu Salahov

Xidməti tel.: (+994 18) 6420169

Mobil tel.: (+994 50) 3512553 

E-poçt: salahov_mustafa@mail.ru

Tofiq Abbasəli oğlu Əliyev

Xidməti tel.: (+994 36) 5440861

Mobil tel.: (+994 51) 3534710

E-poçt: tofig_aliyev@yahoo.com

Eldar Bahadır oğlu Zeynalaov

Xidməti tel.: (+994 12) 5381398

Mobil tel.: (+994 50) 3512754

E-poçt: zeynalov_2000@yahoo.com

Bölməyə daxil olan elmi tədqiqat müəssisələri Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu

Polimer Materialları İnstitutu

Bölmənin elmi nəşrləri Azərbaycan Kimya jurnalı
Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri jurnalı
Kimya Problemləri jurnalı
Elm dünyası” jurnalı
Elmi istiqamətlər üzrə elmi şuralar

Neft kimyası üzrə elmi şura

Kataliz üzrə elmi şura

Yeni materiallar kimyası üzrə elmi şura