Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mənbəşünaslıq və yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri şöbəsi

Mənbəşünaslıq və yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu menbeshunasliq@box.az  
Struktur bölmənin rəhbəri

Mehdi Davud oğlu Kazımov

Fil.ü.e.d.  
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Orta əsrlərə aid yazılı abidələrin tədqiqi və nəşri (Azərbaycan, Yaxın və Orta Şərq ölkələri üzrə)
Əsas elmi nəticələri Kitablar, elmi nəşrlər, məqalələr, beynəlxalq ümumrespublika simpozium və konfranslarda iştirak