Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi

Türkiyə tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsi
Tel. (+994 12) 5388755  
Faks  
Elektron poçtu sharq@lan.ab.azsharg12@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri

Şahin Məcid oğlu Mustafayev

AMEA-nın həqiqi üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru

İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Türkiyənin Səlcuq, Osmanlı və cumhuriyyət dövrü tarixi, müasir Türkiyənin siyasi və iqtisadi problemləri, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri 
Əsas elmi nəticələri Səlcuq və Osmanlı dövründə Kiçik Asiyada sosial-iqtisadi və etnomədəni proseslər, orta Osmanlı hakimiyyəti dövründə Azərbaycanda idarə sisteminin formalaşması, Azərbaycan tarixinə dair Osmanlı mənbələrinin tərcüməsi və nəşri, Türkiyə Respublikasının sənaye siyasəti, istehsal infrastrukturunun inkişafı, Türkiyədə şəhərləşmənin sosial-iqtisadi problemləri istiqamətlərində fundamental tədqiqatlar aparılmışdır