Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Ərəb filologiyası şöbəsi

Ərəb filologiyası şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

 

İşçilərin ümumi sayı 13 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Ərəb ədəbiyyatı problemlərinin araşdırılması, ərəb-Azərbaycan dil və ədəbi əlaqələri, ərəb dilindən bədii tərcümələr (roman, hekayə, şeir). 
Əsas elmi nəticələri Ərəb ədəbiyyatı problemlərinə və ərəb- Azərbaycan dil və ədəbi əlaqələrinə dair araşdırmaların elmi nəticələri cap olunan kitab, məqalə və konfrans materiallarında öz əksini tapır.