Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Makromonomer əsaslı polimer materiallar laboratoriyası

Makromonomer əsaslı polimer materiallar laboratoriyası
Tel. (+994 18) 6440482
Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Poliеtilen ve polipropilen əsasında  makromerlərin sintezi, onlarin xassələrinin və tətbiq sahələrinin öyrənilməsi; Akrilat tipli yeni makromerlərin sintezi və polimerləşməsi  reaksiyalarının tədqiqi; Borüzvi makromerlərinin və polimerlərinin sintezi və onların xassələrinin  tədqiqi.
Əsas elmi nəticələri Makromerlərin səmərəli sintez üsullarının işlənib hazirlanması; Alınan makromerlərin polimerləşmə və birgəpolimerləşmə reaksiyalarının qanunauyğunluqları­nın öyrənilməsi; Makromerlər əsasında alınmış polimer materialların xassələrinin öyrənilməsi və tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi.