Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Nəzəri astrofizika və kosmologiya şöbəsi

Nəzəri astrofizika və kosmologiya şöbəsi
Tel.

012 510 82 91

055 787 55 10
Faks  
Elektron poçtu

jascience@yahoo.com

Struktur bölmənin rəhbəri Cəsarət Səttar oğlu Əliyev
fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru
İşçilərin ümumi sayı 6
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 
  1. Ulduz atmosferlərində şüaköçürmə;
  2. Günəş aktivliyi problemi;
  3. Üç ölçülü halda hirodinamika tənliklər sisteminin və uyğun həyacanlaşma tənliklərinin araşdırılması;
  4. Böyük həcmli actronomik ədədlər bazasının spektral analizi;
  5. Qalaktika və kvazarların fəzada qırmızı sürüşməyə görə paylanması.
Əsas elmi nəticələri
  1. Spektral xətdə şüaköçürmə tənliyinin hərəkət edən mühitdə həlli üçün proqram yaradılmışdır;
  2. Çünəş aktivliyinə planetar təsirin yeni modeli təklif edilmiş, ideyanı realizə etmək üçün proqram yaradılmışdır;
  3.  Üç ölçülü halda xətti olmayan hirodinamika tənliklər sisteminin soliton həlləri tapılmış, uyğun həyacanlaşma tənliyi həll edilmışdir;
  4.  Böyük həcmli actronomik ədədlər bazasını internetdən çəkib gətirən və avtomatik olaraq spektral analiz edən proqram yaradılmışdır;
  5. Qalaktika və kvazarların qırmızı sürüşməyə görə ədədlər bazasını analiz edən proqram yaradılmış, fəzada paylanmanın diskret oldu aşkar edilmişdir.