Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi şöbəsi

Əlyazmaların və əski çap kitablarının tərcüməsi şöbəsi
Tel. (+994 12) 4927509 
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Fərid Ələkbərli Urxan oğlu  
Tarix elmləri doktoru
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan materialların müasir Azərbaycan dilinə təcüməsi və dünyaya çatdırılması; institutun xarici ölkələrlə əlaqələrinin təşkili və gücləndirilməsi; dünyanın müxtəlif kitab xəzinələrində saxlanılan Azərbaycan əlyazmaları  haqqında informasiya toplanması.
Əsas elmi nəticələri Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan bir sıra ərəbdilli və farsdilli abidələr tərcümə və nəşr edilmiş; institutun xarici ölkələrlə əlaqələri təşkil edilmiş və gücləndirilmiş; müxtəlif kitabxanalarda saxlanan Azərbaycan əlyazmaları barədə informasiya toplanmışdır