Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələr şöbəsi

Azərbaycan-Türkmənistan-Özbəkistan ədəbi əlaqələr şöbəsi
Tel.  
Faks  
Elektron poçtu azer–turkmen-ozbek@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri

Almas Ülvi Qasımqızı Binnətova  

Filologiya elmləri doktoru
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Azərbaycan–Türkmənistan–Özbəkistan ədəbi əlaqələrinin inkişaf tarixi üçün səciyyəvi olan ortaq ədəbi-mədəni, bədii-estetik, nəzəri-fəlsəfi problemlər; qarşılıqlı ədəbi təsir məsələləri; tarixi ənənə, inkişaf meylləri, ortaq və fərqli cəhətlərinin tədqiqi, təbliği, görkəmli şairlərin, yazıçıların həyat və yaradıcılıqlarının araşdırılması ilə məşğul olur.

Əsas elmi nəticələri