Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsi

Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsi
Tel. (+994 12) 538 49 65
Faks  
Elektron poçtu metbuat_tarixi@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Vüqar Mikayıl oğlu Əhməd

filologiya elmləri doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Şöbədə “Molla Nəsrəddin” ensiklopedi­yası” hazırlanmışdır. “Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Kəşkül”, “Bəhlul” mətbuat orqan­ları müasir qrafikaya transfoneliterasiya edilmişdir. “İstiq­lal” qəzeti və gizli istiqlalçılar”, “Ədəbiyyat qəzeti” və ədəbi-mədəni mühit”, “Azərbaycan” jurnalında publisistika məsələləri”, Hacı İbrahim Qasımov və “Bəsirət” qəzeti, Əhməd bəy Ağaoğlu və Türkiyə mətbuatı, “Gənclik” jurnalında publisistika məsələləri mövzularında tədqiqat işləri aparılmışdır. “Mətbuat tarixi və publisistika məsələləri” (I, 2016; II, 2020) toplusu tərtib edilmişdir. Həmçinin, Vüqar Əhmədin “Azərbaycan uşaq mətbuatında (1906-1920) rus ədəbiyyatı məsələləri”, Rauf Sadıxovun “Sənətin izi ilə”, Elçin Mehrəliyevin “Multikultural mühit və ədəbiyyat”, Gülbəniz Babayevanın “Molla Nəsrəddin” jurnalı və milli-ədəbi dəyərlər” monoqrafiyaları çap olunmuşdur. “Arı”, “Mirat”, “Kəlniyət” jurnallarının transfoneliterasiyası və biblioqrafiyası üzərində iş aparılır.

Əsas elmi nəticələri

Mətbuat tarixi və publisistika məsələləri, I c. Bakı, Ozan, 2016, 184 səh.; II c. Bakı, Ecoprint, 2020, 168 səh.

“Ziyayi-Qafqaziyyə” qəzetinin tam mətni müasir əlifbaya transfoneliterasiya edilmişdir. Həcmi 54 çap vərəqi.

“Molla Nəsrəddin” ensiklopedi­yası”. Bakı, Elm, 2020, 466 səh.

Vüqar Əhməd. Azərbaycan uşaq mətbuatında (1906-1920) rus ədəbiyyatı məsələləri. Bakı, 2021, 112 səh.

Elçin Mehrəliyev. Multikultural mühit və ədəbiyyat. Bakı, Ecoprint, 2020, 304 səh.

Rauf Sadıxov. Sənətin izi ilə. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 542 səh.

Gülbəniz Babayeva. “Molla Nəsrəddin” jurnalı və milli-ədəbi dəyərlər. Bakı, “Elm və təhsil”, 2020, 416 səh.

Gülnar Səma. Sözümüz sözdür. Bakı, Elm və təhsil, 2019, 352 səh.