Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Cənubi Azərbaycan folkloru şöbəsi

Cənubi Azərbaycan folkloru şöbəsi
Tel. (+994 12) 4929248   
Faks (+994 12) 4981621   
Elektron poçtu simurq1990@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Mətanət Maşallah qızı Abbasova  

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı 10
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Cənubi Azərbaycan folkloru örnəklərinin tədqiqi,  onların məzmun, tutum və ideya baxımından araşdırıb sistemləşdirilməsi, Cənubi Azərbaycan folkloru toplularının transliterasiyası, canlı danışıq dilinin, milli koloritin qorunub saxlanılması, nəzəri problemlərinin araşdırılması. 
Əsas elmi nəticələri 1. Güney Azərbaycan folkloru, I kitab, Toplama və tərtibat: Məmmədəli Qövsi Fərzanə, f.üz.f.d., Sönməz Abbaslı, Elmi redaktoru: f.üz.e.d., prof.İsrafil Abbaslı, Bakı, 2013.

2. Güney Azərbaycan folkloru, II kitab, Toplama: Bəhruz Həqqi, Məmmədəli Qövsi Fərzanə, tərtibçi: f.üz.f.d., Sönməz Abbaslı, Elmi redaktorları: f.üz.f.d., Rza Xəlilov, Aydın Mustafayev. Bakı, 2014.

3. Güney Azərbaycan folkloru, III kitab, Elmi redaktoru: f.ü.f. d., Mətanət Abbasova. Bakı, 2014.

4. Güney Azərbaycan folkloru, IV kitab, Toplama və tərtibat: Dr. Hüseyn Şərqidərəcək, f.ü.f. d.Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: f.üz.f.d Qədim Qubadov. Bakı, 2015.

5. Güney Azərbaycan folkloru, V kitab, Toplama və tərtibat: Dr. Hüseyn Şərqidərəcək, f.ü.f. d.Mətanət Abbasova, Elmi redaktoru: f.üz.f.d Aydın Mustafayev. Bakı, 2015.