Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Polimerlərə kimyəvi əlavələr və polimer gellər laboratoriyası

Polimerlərə kimyəvi əlavələr və polimer gellər laboratoriyası
Tel. (+994 12) 4976037,

(+994 18) 6422373

Faks (+994 18) 6420400
Elektron poçtu ipoma@science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Kərimov Alverdi Xankişi oğlu

kimya elmləri doktoru

İşçilərin ümumi sayı 8
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Polimerlərin və polimer kompozisiya materiallarının istismar xassələrini yaxşılaşdıran yeni kimyəvi əlavələrin alınma üsullarının işlənib hazırlanması və onların iştirakı ilə rəqabətəqabil polimer kompozisiyaların, o cümlədən praktiki əhəmiyyətli polimer gellərin yaradılması və tətbiq üçün tövsiyyələrin verilməsini əhatə edir.
Əsas elmi nəticələri Laboratoriyanın əməkdaşları tərəfindən 118 məqalə çap olunmuş və 90-na qədər müəlliflik şəhadətnaməsi alınmış, o cümlədən, 2 müəlliflik şəhadətnaməsi tətbiq edilmişdir.