Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  İnstitut və təşkilatlar  >>  Azərbaycanın sovet dövrü tarixi şöbəsi

Azərbaycanın sovet dövrü tarixi şöbəsi
Tel. (+994 12) 5393615 
Faks (+994 12) 5102163 
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri vəzifəsini icra edən

İkram Kərim oğlu Ağasiyev

Tarix elmləri doktoru,dos.

İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın Sovet dövrü tarix 
Əsas elmi nəticələri

1.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yaranması və elmi ziyalı kadrların formalaşması yollarında (1920-1945-ci illər)”

2.Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdikləri əməllər barədə tarixi həqiqətlər

3.Azərbaycanda dövlət hakimiyyəti orqanlarının fəaliyyəti (1920-1941-ci illər)”

4.Azərbaycan SSR qadınların dövlət hakimiyyəti orqanlarına cəlb olunması (XX əsrin 20-30–cu illəri)

5. Azərbaycan SSR qadınların 1941-1945-ci illər müharibəsində iştirakı

6.Şəki şəhərinin tarixi (1920-iyun 1941)

7.Azərbaycan SSR-də sənayə üçün milli kadrların hazırlanması 1941-1945-ci illər

8. XIX əsrin sonu –XX əsrin birinci yarısında Bakı neftinin Azərbaycandan ixracı.

9.Azərbaycan SSR məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tarixi (1920 -1940-ci illər)

10.Azərbaycan SSR ermənilərin ekspansiya planlarında (XX əsrin 20-ci illəri). Bakı, 2010.

11.İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920). Bakı, 2014.