Qafqazşünaslıq İnstitutu

 

Veb-sayt    
Ünvan Bakı şəh., Hüseyn Cavid pros.117, Akademiya şəhərciyi, IV mərtəbə, AZ1073  
Tel. (+994 12) 539 89 51  
Faks  
Elektron poçtu  
Direktor

Musa Cəfər oğlu Qasımlı

Tarix elmləri doktoru, professor

Xidməti tel: (+994 12) 539 89 51

Mob. tel.: (+994 50) 359 45 95

E-poçt: musa_qasimli@hotmail.com  

Direktor müavinləri

Elmi işlər üzrə:

Rahil Nadir oğlu Nəcəfov

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

Xidməti tel: (+994 12) 539 89 55

Mobil tel: (+994 50) 675 39 77

E-poçt: rnacafov@gmail.com

Ümumi işlər üzrə:

Şahin Xanoğlan oğlu Yəhyayev

Xidməti tel: (+994 12) 539 89 92

Mobil tel: (+994 55)  877 38 39

E-poçt: shahinyahyayev@yahoo.com 
Elmi katib  
Yaranma tarixi  29 aprel 2015 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Başlıca tədqiqat istiqamətləri:

- Qafqaz ölkələrinin daxilində baş verən sosial-iqtisadi, siyasi və b. proseslər, onların Azərbaycan Respublikasına təsiri

- Qafqaz ölkələrinin xarici siyasəti və onun Azərbaycan Respublikasına təsiri

-  Böyük və qonşu ölkələrin, beynəlxalq və regional təşkilatların Qafqaz  siyasəti, onda Azərbaycan Respublikasının yeri

- Qafqaz regionunda münaqişələr, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, hərbi təcavüzü, işğalçılıq siyasəti və nəticələri

- Diaspora və lobbi fəaliyyətləri, dünyanın tanınmış siyasi və ictimai xadimlərinin Qafqaz regionuna dair baxışları

Fəaliyyət sahələri:

- İnstitutun elmi jurnalının nəşri, tərcümə və çap işlərinin görülməsi, fəaliyyətin veb saytda işıqlandırılması, kütləvi informasiya vasitələrində yayılması

- Xarici ölkələrdəki nüfuzlu elmi-tədqiqat mərkəzləri ilə İnstitutun əlaqələrinin qurulması və əməkdaşlığı

- Beynəlxalq simpozium, konfrans və seminarlarda iştirak 

Əsas elmi nəticələr  
İşçilərinin ümumi sayı 26 
Struktur bölmələri

Qafqaz siyasəti şöbəsi

Ermənişünaslıq şöbəsi

Gürcüstanşünaslıq şöbəsi

Şimali Qafqaz şöbəsi

Tərcümə, nəşr və informasiya şöbəsi

Ümumi şöbə 

Elmi şura

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 
Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri
 
Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri
 
İctimaiyyətlə əlaqələrə məsul şəxs Rahil Nadir oğlu Nəcəfov 
Elmlər doktorları 

Fəlsəfə doktorları