Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Quliyev Əbülfəz Aman oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan Muxtar Respublikası,  Naxçıvan şəhəri    
Təvəllüdü 27.03.1950 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi S.M.Kirov adına ADU (BDU)
Elmi dərəcəsi Filologiya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)

dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı
10.01.06

Türk dilləri

Orxon-Yenisey abidələrində felin təsriflənməyən formaları 
Doktorluq dissertasiyasının

mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı


 

10.01.06

Türk dilləri

Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı

 

2007

dilçilik
Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda

referatlaşdırılan və

indeksləşdirilən

jurnallarda çap olunan

məqalələrin sayı

350

 

90

 

30
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı10 
Əsas elmi nailiyyətləri

Qədim türk yazılı abidələrinin leksika və qrammatikasının öyrənilməsi,qədim türk onomastikasının, dialekt və şivələrin tədqiqi

Elmi əsərlərinin adları

1.Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi,I-II hissə,Bakı,Elm,2001

2.Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər, Bakı, Elm, 2004

3.Nahçıvan ağzı, TDK yay.Ankara,2010

4.Nahçıvan ağzının söz varlığı,Kültür ve Turizm Bakanlığı yay.Ankara, 2011

5.Azerbaycan düğün türküleri,Kültür ve Turizm bakanlığı yay,Ankara,2009

6.Qədim uyğur türklərinin onomastikası,Bakı,2014

7.Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti,Naxçıvan,2017

Məhəmməd ağa Şahtaxtlı:görkəmli dilçi və naşir, Naxçıvan, 2017

Professor Yusif Seyidovun elmi irsində yazıçı və dil məsələləri

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.İLESAM Türkiyə

2.Avrasiya Yazarlar Birliyi Türkiyə

3.Azərbaycan Yazıçılar Birliyi,Ağsaqqallar şurasının üzvü, Bakı

Pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetində professor 
Digər fəaliyyəti

NDU nəzdində Dissertasiya Şurasının sədri

AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət,Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun təsis etdiyi “Axtarışlar” jurnalının baş redaktoru
Təltif və mükafatları

1. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı

2.Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev pr.76
Vəzifəsi Baş direktor
Xidməti tel. (+994 36) 5446478 
Mobil tel . (+994 50) 3218726
Ev tel. (+994 36) 5446591 
Faks (+994 36) 5444622
Elektron poçtu

ebulfezamanoglu@yahoo.com;

ebulfezamanoglu@gmail.com