Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Məlikov Ağası Zərbəli oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Siyəzən ş.   
Təvəllüdü 01.01.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti, Riyaziyyat fakültəsi
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


05.13.06

İnformasiyanın işlənməsinin və idarəetmənin avtomatlaşdırılmış sistemləri

Bölüşdürücü neft bazalarında sorğulara xidmət proseslərinin situasiyalı idarə edilməsi 
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


05.13.11

Hesablama maşınlarının, komplekslərinin, sistemlərinin və şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı

Çoxselli sistemlərdə xidmət proseslərinin analizi və optimallaşdırılması modelləri və üsulları 
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-         ixtisasın adı


2001


informatika
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 220
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 200
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 120 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı10

1
Əsas elmi nailiyyətləri İdarə olunan prioritetləri olan çoxselli sistemlərin optimallaşdırılması üsulları yaratmışdır;

Bir sinif iki ölçülü Markov zəncirlərinin stasionar paylanmasının hesablanması üçün səmərəli təqribi üsul yaratmışdır;

Gələcək nəsil kommunikasiya şəbəkələrin keyfiyyət göstəricilərinin hesablanması və optimallaşdırılması üçün üsullar təklif etmişdir;

Elmi əsərlərinin adları 1. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. Киев: Техника. 1991. 254 s.

2. Телетрафик: Модели, методы, оптимизация. Киев: Политехника, 2007. 256 s.

3. Управление мультисервисными сетями связи с буферными накопителями. Киев: НАУ-друк. 2008. 156 s.

4. Performance analysis and optimization of multi-traffic on communication networks. London: Springer. 2010. 208 s.

5.Multi-dimensional queueing models in telecommunication networks. London. Springer. 2014. 210 s. 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Milli Aviasiya Akademiyasında kafedra müdiri
Digər fəaliyyəti AMEA İdarəetmə Sistemləri İnstitutu Kütləvi xidmət və ehtiyatların idarə edilməsi sistemlərinin modelləşdirilməsi laboratoriyası müdiri
Təltif və mükafatları  
İş yeri və ünvanı Milli Aviasiya Akademiyası, AZ1045, Bakı, 25-ci km, Binə qəsəbəsi
Vəzifəsi İnformasiya Texnologiyaları kafedrasının müdiri
Xidməti tel. (+994 12) 4972600 (əlavə 30-68)
Mobil tel . (+994 70) 3989798
Ev tel.  
Faks (+994 12) 5392826
Elektron poçtu agassi@science.az,

agassi.melikov@rambler.ru