Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Cəfərov İbrahim Həsən oğlu
Anadan olduğu yer Naxçıvan MR, Şərur rayonu 
Təvəllüdü 20.01.1956
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu  
Elmi dərəcəsi Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru  
Elmi rütbəsi Professor  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 -        mövzunun adı06.01.11

Bitkilərin zərərverici və xəstəliklərdən mühafizəsi

Azərbaycan SSR Naxçıvan MSSR şəraitində üzüm bitkisinin əsas xəstəlikləri ilə mübarizənin bioloji cəhətdən əsaslandırılması

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı


06.01.11

Bitki mühafizəsi

Azərbaycanın çəyirdəkli meyvə bitkilərinin mikobiotası (növ tərkibi, törədicilərin biologiyası, zərərlilik, mühafizə tədbirləri)

Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-        ixtisasın adı

30.06.2014

Biologiya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 148
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 43
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 13
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 2
Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

5

Əsas elmi nailiyyətləri Bitki mühafizəsi sahəsində, xüsusilə üzüm, çəyirdəkli meyvə bitkiləri və şəkər çuğunduru bitkisinin mikobiotası öyrənilmiş, əsas xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri işlənilmişdir. 
Elmi əsərlərinin adları 1. Биологические особенности развития милдью винограда в условиях Нахичевани // Известия ТСХА, 1988, вып. 5, с. 125-130

2. Курчавость листьев персика в Азербайджане / Сучаний стан i перспективи захисту плодово-ягiдних культур i винограду вiд шкiдливих организмiв. Матерiали Всеукраiтськой научново- практичной конф-цii Харкiв, 2001, с.133-137

3. Патогенная микобиота косточковых плодовых пород Азербайджана и ее особенности // Земляробства i ахова раслiн, 2003, №3, с.36-37

4. Парша косточковых культур и меры борьбы с нею // Садоводство и виноградарство, 2003, №3, с.10-11

5. Анализ микобиоты косточковых плодовых культур Азербайджана // Земляробства i ахова раслiн, Минск, 2007, №2 (51), с.30-32

6. О микобиоте косточковых плодовых культур Азербайджана // Труды института Ботаники национальной академии наук Азербайджана, Баку, “Элм”, 2007, т. XXVII, с.125-131

7. Tağlı bitkilərin plantasiyalarında fitosanitar vəziyyəti təhlili / Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə və ADAU-nun 85 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Gəncə, №1, 2014, s.6-14

8. Биологическая эффективность фунгицидов на озимой пщенице // Защита и карантин растений, 2015, с.48-49

9. Повыщение пролуктивности семечковых плодовых пород в Куба-Хачмазской зоне Азербайджана /«Основы повышения продуктивности агроценозов» материалы международной научно-практической конференции, посвященной памяти известны ученых И.А.Муромцева и А.С.Татаринцева (24-26 ноября 2015 г.), Мичуринск–наукоград РФ, 2015, с.78-82

10. Morphology, Molecular İdentity, and Pathogenicity of Vertucillium dahliae and V.longisporum Associated with İnternally Discolored Horseradish Roots // Plant disease, volume 100, number 4, 2016, p.749-757

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 2008-ci ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitunun nəzdində fəaliyyət göstərən FD 04.012 Müdafiə Şurasının həmsədri və sədr müavini

2015-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 24 fevral 2015-ci il tarixli 46 nömrəli əmri ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən FD.04.131 dissertasiya şurasının sədridir.

2016-cı ildə Qazaxstan Milli Aqrar Universitetinin fəxri professoru

Pedaqoji fəaliyyəti 1989-2016-cı illər, 27 il 
Digər fəaliyyəti 2000-2013-cü illərdə 38 saylı Nizami ikinci (Gəncə) Dairə Seçki Komissiyasının sədri 
Təltif və mükafatları Kənd təsərrüfatı işçilərinin təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 7 noyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə Kənd təsərrüfatının inkişafında xidmətlərinə və dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə görə  3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilmişdir.
İş yeri və ünvanı Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 450
Vəzifəsi Rektor  
Xidməti tel. (+994 22) 2565733 
Mobil tel . (+994 50) 3675437 
Ev tel. (+994 22) 2575112 
Faks (+994 22) 2562408 
Elektron poçtu rector@adau.edu.az