Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Quliyev Vaqif Sabir oğlu
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Salyan şəhəri
Təvəllüdü 22.02.1957 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Azərbaycan Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi Professor 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.01

Riyazi analiz

Anizotrop sinqulyar inteqral operatorların tədqiqi

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı01.01.01

Riyazi analiz

Bircins qruplarda və Rn oblastında təyin olunmuş funksiyalar fəzasında inteqral operatorlar
Müxbir üzv seçilməsi

- tarix

- ixtisasın adı


30.06.2014

Riyazi Analiz

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 250
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 200
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 150
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı


19

Əsas elmi nailiyyətləri Bircins tipli fəzalarda və bircins Li qruplarında təyin olunmuş harmonik analizin inteqral operatorlarının yeni funksional fəzalarda tədqiqi;

Lokal və qlobal Morri tipli fəzalarda Harmonik analizin müasir problemlərinin tədqiqi;

İkiçəkili bərabərsizliklər;

Çoxdəyişənli diferensiallanan funksiyalar fəzaları üçün daxilolma teoremləri;

Heyzenberq qruplarında təyin olunmuş funksional fəzalar üçün yaxınlaşmalar nəzəriyyəsi;

Banax qiymətli funksional fəzalar nəzəriyyəsi;

Çoxölçülü kompleks oblastlarda təyin olunmuş holomorf və harmonik funksiyalar fəzaları nəzəriyyəsi;

Bessel, Laqer, Gegenbauerə, Dankl və Çebli-Trimeçe hiperqruplarında harmonik analizin müxtəlif məsələlərinin tədqiqi;

Diferensial tənliklərə tətbiq məsələləri.

Elmi əsərlərinin adları 1. V.S. Guliyev, Stefan Samko, Maximal operator in variable exponent generalized Morrey spaces on quasi-metric measure space, Mediterranina Journal of Mathematics, 13 (3) 2016, 1151-1165. (Impact Factor 0.656)

2. R.A. Bandaliyev, V.S. Guliyev, I.G. Mamedov, A.B. Sadigov, The optimal control problem in the processes described by the Goursat problem for a hyperbolic equation in variable exponent Sobolev spaces with dominating mixed derivatives, Journal of Computational and Applied Mathematics, 305 (2016), 11-17. (Impact Factor 1.266)

3. V.S. Guliyev, F. Deringoz, J.J. Hasanov, -admissible potential operators and their commutators on vanishing Orlicz-Morrey spaces, Collectanea Mathematica 67 (1) (2016), 133-153. DOI 10.1007/s13348-015-0135-1 (Impact Factor 0.609)

4. V.S. Guliyev, Sh. Muradova, M.N. Omarova, L. Softova, Generalized weighted Morrey estimates for the gradient of divergence form parabolic operators with discontinuous coefficients, Acta Mathematica Sinica, 32 (8), 2016, 911–924. (Impact Factor 0.386)

5. V.S. Guliyev, V.H. Hamzayev, Rough singular integral operators and its commutators on generalized weighted Morrey spaces, Mathematical Inequalities and Applications, (19) (3) (2016), 863–881. (Impact Factor 0.645)

6. V.S. Guliyev, L. Softova, Generalized Morrey estimates for the gradient of divergence form parabolic operators with discontinuous coefficients, Journal of Differential Equations, 259 (6) (2015), 2368-2387. (Impact Factor 1.680)

7. V.S. Guliyev, L. Softova, Generalized Morrey regularity for parabolic equations with discontinuity data. Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society, 58 (1) 2015, 199-218. (Impact Factor 0.543)

8. V.S. Guliyev, M.N. Omarova, Y. Sawano, Boundedness of intrinsic square functions and their commutators on generalized weighted Orlicz-Morrey spaces. Banach Journal of Mathematical Analysis, 9 (2) 2015, 44-62. (Impact Factor 0.967)

9. Vagif S. Guliyev, Amiran Gogatishvili, Canay Aykol, Characterization of associate spaces of generalized weighted weak-Lorentz spaces and embeddings, Studia Mathematica, 228 (3) (2015), 223-233. (Impact Factor 0.610)

10. V.S. Guliyev, J. Hasanov, S. Samko, Maximal, potential and singular operators in the local "complementary" variable exponent Morrey type spaces. accepted in Journal of Mathematical Analysis and Applications, 401 (1) 2013, 72-84. (Impact Factor – 1.233)

11. V.S. Guliyev, L. Softova, Global regularity in generalized weighted Morrey spaces of solutions to nondivergence elliptic equations with VMO coefficients, Potential Analysis, 38 (3) 2013, 843-862. (Impact Factor – 1.048)

12. V.S. Guliyev, Y. Sawano, Linear and sublinear operators on Generalized Morrey spaces with non-doubling measures, Publicationes Mathematicae Debrecen, 83(3) 2013, 303-327. (Impact Factor – 0.519)

13. V.S. Guliyev, F.A. Isayev, The two-weighted inequalities for sublinear operators generated by B singular integrals in weighted Lebesgue spaces, Acta Applicandae Mathematicae, 127 (1), 2013, 1-16. (Impact Factor – 0.702).

14. V.I. Burenkov, A. Gogatishvili, V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, Boundedness of the Riesz potential in local Morrey-type spaces. Potential Analysis, 35 (1) (2011), 67-87. (Impact Factor – 0.943)

15. V.S. Guliyev, R.Ch. Mustafayev, A. Serbetci, Stein-Weiss type inequalities for the fractional integral operators in Carnot groups and applications. Complex variables and elliptic equations, 55 (8-10) 2010, 847-863. (Impact Factor – 0.500)

16. V.S. Guliyev, J. Hasanov, Stefan Samko, Boundedness of the maximal, potential and singular operators in the generalized variable exponent Morrey spaces. Mathematica Scandinavica, 197 (2) (2010), 285-304. (Impact Factor – 0.521)

17. V.S. Guliyev and Y.Y. Mammadov, On fractional maximal function and fractional integral associated with the Dunkl operator on the real line. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 353 (1) 2009, 449-459. (Impact Factor – 1.001)

18. V.S. Guliyev and M. Omarova, On fractional maximal function and fractional integral on the Laguerre hypergroup. J. Math. Anal. Appl. 340 (2008), no. 2, 1058–1068. (Impact Factor – 1. 190)

19. V.I. Burenkov, V.S. Guliyev, Necessary and sufficient condi-tions for boundedness of the Riesz potential in the local Morrey-type spaces, Potential Analysis, 30 (3) 2009, 211-249. (Impact Factor – 0.943)

20. V.S. Guliyev, E. Ibrahimov, Calderon reproducing formula associated with the Gegenbauer operator on the half-line. Journal of Mathematical Analysis and Applications, 335 (2) 2007, 1079-1094. (Impact Factor – 1.001)

21. V. S. Guliyev, A. Serbetci and I. Ekincioglu, On boundedness of the generalized B-potential integral operators. Integral Transforms and Special Functions, 18 (11-12) 2007, 885-895. (Impact Factor – 0.730)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 1. 1995-1997-ci ildə AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunda fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurasının üzvü olmuşdur.

2. 1997-ci ildən 2002-ci ilədək və 2009-cu ildən 2014-cü ilədək Respublika Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının riyaziyyat və mexanika üzrə ekspert şurasının üzvü olmuşdur.

3. Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü, bu cəmiyyətin əsərlərinin 2-ci cildinin məsul katibi olmuşdur.

4. Khazar Journal of Mathematics jurnalının məsul katibi olmuşdur.

5. “Eurasian Mathematical Journals” və “Fractional Differential Calculus” beynəlxalq jurnallarının redaksiya heyətinin üzvüdür.

6. “Proceedings of Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan” respublika jurnalının redaksiya heyətinin üzvüdür.

7. "Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics" jurnalının baş redaktorlarından biridir.

8. "Transaction Issue Mathematics Series of Physical-Technical and Mathematics Science Azerbaijan National Academy of Science" jurnalının baş redaktorudur.

9. 2015-ci ildən Azərbaycan Respublikasının Yanında Ali Attestasiya Komitəsinin Rəyasət Heyətinin üzvüdür.

Pedaqoji fəaliyyəti Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “Riyazi analiz” kafedrasının professoru
Digər fəaliyyəti JMAA, CVEE, MİA, JMİ, JFS və s. yüksək nüfuzlu beynəlxalq dərgilərinin referenti 
Təltif və mükafatları 1. 1993-cü ildə elmi işlərinin yüksək səviyyəsinə görə V.S. Quliyev Amerika Riyaziyyat Cəmiyyətinin "Soros Foundatıon" mükafatına layiq görülüb.

2. 2000-ci ildə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri fərmanı ilə təltif edilmişdir.

3. 2002-“NATO Science Prop Coll Linkage Grand“ mükafatına layiq görülüb.

4. 2008-İNTAS layihəsində ən aktiv “team leader” mükafatına layiq görülüb.

5. 2014-cü ildə "Avropa Nəşr Mətbu Evi" nin mükafat komissiyasinin qərarı ilə “Ən yaxşi vətənpərvər tədqiqatçi alim qızıl medalı” ilə təltif olunmuşdur.

İş yeri və ünvanı  
Vəzifəsi  
Xidməti tel.  
Mobil tel . (+994 50) 2714090 
Ev tel. (+994 12) 4496099
Faks  
Elektron poçtu vagif@guliyev.com