Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Azərbaycanın ilk veb saytı (1995)

ANA SƏHİFƏ  >>  MÜXBİR ÜZVLƏR

Salamzadə Ərtegin Əbdülvahab oğlu
Anadan olduğu yer Kiyev şəhəri   
Təvəllüdü 28.08.1965 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi M. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Sənətşünaslıq doktoru 
Elmi rütbəsi Professor  
Namizədlik (PhD)  dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı


6401.01

Memarlıq tarixi və nəzəriyyəsi

Metropoliten memarlığında sənətlərin qarşılıqlı əlaqələri və mühitin humanistləşdirilməsi problemi
Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-        mövzunun adı

 

6215.01

Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət

Azərbaycan sənətşünaslığı XX əsr
Müxbir üzv seçilməsi

-         tarix

-        ixtisasın adı

30.06.2014

Sənətşünaslıq 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı 204
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 33
Beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-        elmlər doktorlarının sayıƏsas elmi nailiyyətləri Azərbaycan sənətşünaslığının inkişaf mənzərəsi yaradılmış, təsviri, dekorativ-tətbiqi sənətlər və memarlıq elminin nəzəri və metodoloji problemləri araşdırılmışdır. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində Azərbaycan sənətşünaslıq fikrinin təkamülü XX əsr mədəni-tarixi və estetik ideyaların ümumi kontekstində izlənilmiş, milli sənətşünaslıq məktəbinin təşəkkülündə qlobal, regional və lokal amillərin rolu aşkar edilmiş, tarixi sənətşünaslığın problemlər kompleksi təhlil edilmişdir.

Aparılmış tədqiqatların elmi yeniliyi həmdə ondadır ki, burada Azərbaycan tarixi sənətşünaslığın problemlər kompleksinin təhlilinə ilk dəfə olaraq dəqiq elmlərin metodları tətbiq edilmişdir. Belə ki, sistemli üçlüklər metodunun tətbiqi nəticəsində incəsənətin öyrənilməsinin yeni mədəni-tarixi modeli qurulmuş, Azərbaycan incəsənət tarixi faktları və hadisələrin empirik, təsviredici mərhələsindən izahedici mərhələsinə keçid yolları göstərilmişdir.

Azərbaycanda yeni elm sahəsi olan türkoloji sənətşünaslığın formalaşması da tədqiqatçının son illərinin nailiyyətidir. Türk incəsənəti tarixinin ümumi dövrləşmə (periodizasiya) prinsiplərinin metodoloji əsasları işlənmiş, Azərbaycan və türk sənətinin arxetipik xarakter daşıyan bir çox eyni motiv, kompozisiya, forma və rəmzlər araşdırılmışdır.

Elmi əsərlərinin adları 1. Müasir incəsənət tarixi: mənbələri, problem və metodları. (Bakı. Elm. 1997),

2. Azərbaycan sənətşünaslığı. XX əsr. (Bakı.2001),

3. Məlik Ağamalov. Boyakarlıq. (London. 2000),

4. Elçin Əlibəyli: rəssam və bədii ənənə. (Bakı, 2001),

5. Dizayn və informasiya. (Bakı, 2006),

6. Tofiq Rəsulov. Şəbəkə. (İstanbul, 2009),

7. İncəsənət və sənətşünaslıq. (Bakı, 2009),

8. Akmal Nur. Boyakarlıq. (İstanbul. 2011),

9. Azərbaycan sənətşünaslığı müstəqillik illərində. (Bakı, 2013).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 0.5 ştata professor 
Digər fəaliyyəti Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun, İncəsənət və Mədəniyyət problemləri jurnalının baş redaktoru  
Təltif və mükafatları AR Prezidentinin fəxri diplomu (3 noyabr, 2015) 
İş yeri və ünvanı AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutuAZ1073,  Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Direktor  
Xidməti tel. (+994 12) 5393494 
Mobil tel . (+994 50) 5331965 
Ev tel. (+994 12) 5108851 
Faks (+994 12) 5393494 
Elektron poçtu ertegin@baku.ab.az